Programma dag 1
Woensdag 25 november 2020

Moderator: Prof. dr. Arthur R.H. van Zanten


Opening

09.00 uur

Doel cursus & Voorstelronde deelnemers en motivatie

Inleiding in Critical Care Nutrition

09.20 uur

De rol van Inflammatie, katabolie, metabole stress, mitochondriële dysfunctie, overvoeding, autofagie en refeeding syndroom.

Leerdoelen:

 1. Voeden bij zieke patiënt is anders dan bij gezonde personen
 2. Katabolisme, wanneer, hoe lang, omvang
 3. Rol van voeding bij IC patiënt
 4. Waarom voeden?/ Wat is belangrijk?
 5. Laatste inzichten in de interactie tussen mitochondriële dysfunctie en voeding
 6. Consequenties van refeeding syndroom en hypofosfatemie voor voedingsbeleid
Hoe bepaal ik de energiebehoefte bij opname en in het IC-beloop?

10.00 uur

Formules, VCO2 en indirecte calorimetrie?

Workshop sessie I

11.00 uur

Leerdoelen:

 1. Hands-on sessie indirecte calorimetrie
 2. Hands-ons sessie Bio Impedantie Analyses
Pauze

11.15 uur

Zijn niet-nutritionele calorieën van belang?

11.35 uur

Wat is de bijdrage van glucose, propofol en citraat?

Leerdoelen:

 1. De calorische waarde van glucoseinfuus
 2. De calorische waarde van propofol
 3. De calorische waarde van citraat bij CVVH
 4. Consequenties voor de totale calorische intake
 5. Correctie van voeding tgv niet-nutritionele intake
Herkenning en behandeling van Refeeding Syndroom op de IC

11.50 uur

Hoe herken je het? En wat is de beste behandeling op de IC?

Leerdoelen:

 1. Pathofysiologie van RFS
 2. Identificatie van FRS patiënten
 3. Rol van refeeding hypofosfatemie
 4. Hoe is de behandeling van de electrolytstoornissen?
 5. Thiamine?
 6. Calorische restrictie ja of nee?
 7. Welke macronutriënten dienen te worden beperkt?
Voedingsonderzoek op de IC I: interpretatie (groepsopdracht)

12.15 uur

6 groepen met 6 opdrachten

Leerdoelen:

 • Elke groep krijgt een wetenschappelijk voedingsartikel uit een toptijdschrift en een opdracht om met elkaar een wetenschappelijk aspect te beoordelen en later per groep terug te koppelen.
Lunch

12.45 uur

Voedingsonderzoek op de IC I: interpretatie (bespreking)

13.30 uur

6 groepen met 6 opdrachten

Leerdoelen:

 1. Interpreteren van wetenschappelijke literatuur (voeding)
 2. Soorten onderzoek
 3. De onderzoeksvraag
 4. De patiënten in/exclusiecriteria
 5. Bias
 6. Analyse
 7. Betekenis Power en P-waarde
 8. Is de conclusie juist?
 9. Voorbeelden zelf bestuderen en presenteren
Vroege enterale voeding

14.00 uur

Voordelen, nadelen en de bewijsvoering

Leerdoelen:

 1. Definitie EEN
 2. Waarom vroeg voeden?
 3. Voordelen/nadelen
 4. Effecten op voeding efficiëntie
 5. Non-nutrionele effecten van EEN
Contra-indicaties voor EN

14.20 uur

Wanneer is starten veilig en wanneer niet?

Leerdoelen:

 1. Benoemen van contra-indicaties voor EN
 2. Waarom is de contra-indicatie relevant?
 3. Welke zijn relatief?
 4. Wanneer is risico voorbij?
 5. Risico darmischemie
 6. Wanneer veilig starten?
 7. Algoritme EEN
Optimaliseren enterale voeding

14.50 uur

Welke factoren dragen bij aan realiseren enterale voedingsdoelen?

Leerdoelen:

 1. Hoe kan EN worden verbeterd in de IC-praktijk?
 2. Vroeg beginnen
 3. Met meer beginnen
 4. Rol van houding in bed
 5. Rol van prokinetica
 6. Postpylorische sondes (Cortrack, Vision, endoscopie)
 7. Defaecatie is belangrijk
 8. Sedatie verminderen ook
Workshop sessie II

15.30 uur

Demonstratie in 2 groepen

Leerdoelen:

 1. Hands-on sessie indirecte calorimetrie
 2. Hands-ons sessie Bio Impedantie Analyses
Pauze

15.45 uur

Optimale voedingstherapie bij pancreatitis op de IC

16.05 uur

Welke aspecten zijn van belang, wat zeggen de richtlijnen?

Instructie thuisopdracht

16.25 uur

Voordracht, uitleg klinische vraag

Korte evaluatie & einde dag 1

16.30 uur

Prof. dr. Arthur R.H. van Zanten
Internist-intensivist

Netherlands Institute for Acute Care
INCA Foundation

Gelderse Vallei Hospital
Willy Brandtlaan 10
6716 RP Ede, The Netherlands
+31-3180-434115